Home / Hliníkové slitiny / AlCu2SiMn

PROAL Informace
Hliník AlCu2SiMn - ČSN 424206

Chemické složení (hm. %)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti NiOstatníAl
min0.70 1.800.400.400.01 0.02Fe+Ni: 0.60zbyt
max1.200.702.600.800.800.200.300.100.10

Ekvivalentní materiály

StátNormaMateriálČíslo materiálu
US ASTM Al.Ass.2006A92006
 
PL PN H-88026AlCu2SiMnPA31

Charakteristické vlastnosti a použití

Slitina vyvinuta záměnou za slitinu ČSN 424201 se speciálním určením na volné a zápustkové výkovky velmi složitých tvarů. Velmi dobré technologické vlastnosti při tváření za tepla a plynulém lití, dobrá tvařitelnost za studena. Ve stavu vytvrzeném za tepla se řadí mezi Al slitiny se střední pevností. Ve stavu vytvrzeném za studena je méně pevná, ale významně odolnější proti korozi pod napětím a mezikrystalické korozi. Tyče, výkovky, výlisky a jiné polotovary jsou používány v dopravě, stavebním průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, leteckém průmyslu (šroubení, nosníky aj. silově namáhané konstrukční díly, oběžná kola kompresorů, oběžná kola ventilátorů pro kompresory tryskových motorů, závěsná kování draku, součásti podvozků, motorová lože).