Home / Hliníkové slitiny / AlZn4Mg1

PROAL Informace
Hliník AlZn4Mg1 - ČSN 424441

Chemické složení (hm. %)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti OstatníAl
min 0.101.000.104.000.01zbyt
max0.500.500.100.501.400.255.000.20

Ekvivalentní materiály

StátNormaMateriálČíslo materiálu
EN EN 573-3AW-AlZn4,5Mg1AW-7020
EN 573-3AW-AlZn4,5Mg1,5MnAW-7005
 
ISISO 209-1AlZn4,5Mg1
ISO 209-1AlZn4,5Mg1,5Mn
 
US ASTM Al.Ass.7020A97020
ASTM B221M7005A97005
 
D DIN 1725 T.1AlZn4,5Mg13.4335
 
PL PN H-88026AlZn5Mg1PA47

Charakteristické vlastnosti a použití

Materiál má dobrou tvárnost za tepla, příznivý průběh rozpouštěcího žíhání (tzv. samokalitelnost). Kritická rychlost ochlazování z teploty rozpouštěcího žíhání 40 až 50°C/min. Zpevňuje vytvrzováním za normální teploty nebo za vyšší teploty, popřípadě tvářením za studena. Po svařování dosahuje v okolí svaru původních mechanických vlastností stavu .61, k dosažení stavu .71 je nutno provést opětné vytvrzení. Dobrá odolnost proti korozi, dobrá schopnost anodické oxidace a leštění, vhodný pro svařované konstrukce středně namáhané. Díky dobrým technologickým vlastnostem, dobré svařitelnosti a korozní odolnosti je používán ve stavebnictví, pro dopravní prostředky vzdušné a kolejové, v elektrotechnice, přesné mechanice, radiotechnice, raketové technice (tlakové nádoby, mosty, mostové jeřáby).