Home / Info / Hliníkové profily - Tolerance

PROAL Informace
Tolerance profilů určených pro obecné použití (EN 755-9)

Obecné informace

Zajistíme opakovatelnost rozměrvých tolerancí ve standardních výrobních podmínkách, které jsou závazné pro všechny rozměry mimo těch, jež nebyly přímo projednány při stanovení vstupních technických požadavků na výrobek. Samozřejmostí je možnost dodržení vyšších rozměrových tolerancí, nutno však podotknout, že toto přináší skoro vždy nárust výrobních nákladů. Z tohoto důvodu je nutno pamatovat aby tolerance byly omezeny pouze na funkční rozměry. V těchto případech nabízíme technický servis formou konzultací, které mají za účel snížení výrobních nákladů a snížení rizika rozměrových neshod.