Anodowanie

Anodická oxidace – eloxovaní – elektrochemickým procesem je přetvořena povrchová vrstva hliníku na oxid hlinitý, který zajišťuje ochranu proti korozi Al.profilů a jejich estetický vzhled.
Použitá technologie Vám zajistí u námi dodaných, povrchově upravených profilů sílu vrstvy eloxu 25 mikr. s použitím vhodné předúpravy povrchu dle EN 12020-1. U profilů dodaných bez povrch. úpravy s dodatečným eloxováním po zpracování – je pro kvalitu a vzhled nutná předúprava povrchu spočívající v odmaštění, odstranění vrstvy oxidu, broušením, kartáčováním a leštěním se odstraní rýhy,škrábance a jiné vady povrchu.
Existuje možnost výběru eloxované tloušťky v rozsahu 5-25 mikrometrů hliníkových profilů do délky 7 m v barevném provedení přírodní hliník, zlatý, brozn a černý.

BarvaOznačení
Eloxovaní: barva C-0C-0
Eloxovaní: barva C-23C-23
Eloxovaní: barva C-32C-32
Eloxovaní: barva C-33C-33
Eloxovaní: barva C-34C-34
Eloxovaní: barva C-35C-35

Krytéria výběru tlošťky eloxu:

  • 25 µm – povrch vystaven na vysokou zátěž koroze a otěru,
  • 20 µm – vysoké nebo normální zatížení vně budov (např. doprava nebo stavebnictví). Vysoké chemické zatížení ve vnitřním prostředí staveb, např. potravinařský průmysl,
  • 15 µm – vysoký otěr v interiérových podmínkách v suchém a čistém prostředí,
  • 10 µm – normální zatížení staveb,
  • 5 µm – ochranné eloxování před obráběním, velmi krátký čas natrávení.

Eloxovaní provadíme pouze u profilů zadaných do výroby pří minimalním množství 250 – 500kg po dohodě.