AlCu4MgSi(A); EN AW-2017A

AlCu4MgSi(A)

Označení dle ČSN –

Chemické složení – AlCu4MgSi(A)

Označení EN AW- 2017A

Základní technické informace

  • materiál je nevhodný ke svařování
  • dá se dobře obrábět, leštit
  • má vysokou pevnost – pevnost v tahu cca 350MPa (tvrdost caa100 HBW)

AlCu4MgSi(A) patří do řady 2000 – slitiny s mědí. Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě.

Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi.

Obvykle se tato jakost využívá na výrobu šroubovaných produktů a také armatur, kladek či měřidel. Dále se využívá např. na výrobu věšáků na kabáty či háčkovací a pletací jehlice. Známe je také použití v leteckém průmyslu.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T4min. 36024010

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu50%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost50%
0brobitelnost75%

Ve slitině AlCu4MgSi(A) (EN AW-2017A) ve skladech nebo na objednávku: