AlCu4Mg1, 424250, EN AW-2024

AlCu4Mg1

Označení dle ČSN – 424203

Chemické složení – AlCu4Mg1

Označení EN AW- 2024

Základní technické informace

  • jedná se o tzv. dural, používá se jen ve vytvrzeném stavu
  • materiál je nevhodný ke svařování, k eloxu
  • dá se obrábět, leštit
  • má vysokou pevnost – pevnost v tahu 420MPa (tvrdost cca 120 HBW)

AlCu4Mg1 patří do řady 2000 – slitiny s mědí. Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě.

Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi.

Obvykle se využívá pro výrobu dopravních prostředků, zvláště pak v leteckém průmyslu, a také na výrobu šroubovaných produktů. Dále se využívá pro výrobu vědeckých nástrojů, veterinárních a ortopedických výztuh, a také pro nýtování. Tato jakost, podobně jako 2017, je známá svou dobrou obrobitelností, slabší chemickou odolností a není také vhodný pro svařování. Má dokonce vyšší pevnost než 2017.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T351min. 4002708

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu25%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost25%
0brobitelnost100%

Ve slitině EN AW-2024 ve skladech nebo na objednávku: