AlCu4Mg1, 424250, EN AW-2024

Označení EN AW-2024
Označení dle ČSN – 424250
Chemické složení – AlCu4Mg1

Slitina 2024 je jednou z nejvýznamnějších slitin hliníku. Díky slitinám dobrá odolnost proti únavě, zejména v tlustých tvar desky, materiál je určen pro použití v letecký a vojenský sektor v trupových aplikacích takové oblasti, jako jsou konstrukce a prvky pro napínání křídel. S zlepšená lomová houževnatost a růst únavových trhlin. Slitina 2024 nadále udržuje pevnostní charakteristiky.

Aplikace –  2024 se obvykle používá pro:

Trup letadla
Obchodní a vojenská letadla
Členy napětí křídla
Kritické letadlové struktury

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu25%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost25%
0brobitelnost100%

EN AW-2024, ČSN 424250, AlCu4Mg1. Základní technické informace

  • jedná se o tzv. dural, používá se jen ve vytvrzeném stavu
  • materiál je nevhodný ke svařování, k eloxu
  • dá se obrábět, leštit
  • má vysokou pevnost – pevnost v tahu 420MPa (tvrdost cca 120 HBW)

EN AW–2024, AlCu4Mg1 patří do řady 2000 – slitiny s mědí. Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě.

Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi.

Obvykle se využívá pro výrobu dopravních prostředků, zvláště pak v leteckém průmyslu, a také na výrobu šroubovaných produktů. Dále se využívá pro výrobu vědeckých nástrojů, veterinárních a ortopedických výztuh, a také pro nýtování. Tato jakost, podobně jako 2017, je známá svou dobrou obrobitelností, slabší chemickou odolností a není také vhodný pro svařování. Má dokonce vyšší pevnost než 2017.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T351min. 4002708

Ve slitině 2024 ve skladech nebo na objednávku:

TyčePásyDesky a přířezy

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.