EN AW-7075, AlZn5,5MgCu;

Označení EN AW-7075
Označení dle ČSN – –
Chemické složení – AlZn5,5MgCu

Slitina 7075, hliník tvářený za studena výrobku, má nejvyšší pevnost celého hliníku slitiny strojních šroubů. -T6 a -T651 tempers mají typickou pevnost v tahu 83 ksi, což je vyšší než u mnoha měkkých ocelí. Díky své velmi vysoké pevnosti se používá slitina 7075 vysoce namáhané konstrukční díly.

Aplikace zahrnují:

letadlové kování, ozubená kola a hřídele, pojistkové díly, metry hřídele a ozubená kola, části raket, regulační ventil díly, šnekové převody, klíče a jiné komerční letadla, kosmonautika a obrana zařízení. Tyčové a tyčové formy výrobku mohou být obráběn na vícevřetenovém a CNC obrábění zařízení.

EN AW-7075 Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu75%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost50%
0brobitelnost100%

Základní technické informace

• používá se ve vytvrzeném stavu
• má sníženou odolnost proti korozi
• je velmi dobře obrobitelný, leštitelný
• špatně se svařuje, eloxuje
• velmi vysoká pevnost – pevnost v tahu 460-540MPa (tvrdost cca 135-161HBW)

EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu) patří do řady 7000 – slitiny se zinkem. yto slitiny obsahují 5-8% zinku a kolem 2% hořčíku. Mohou obsahovat také měď, chrom či titan. Jedná se o nejpevnější slitiny hliníku s pevností v tahu až 600 MPa.

Pokud se ke slitinám AlZnMg přidá měď, náchylnost se snižuje, zatímco se na druhou stranu zvyšuje dosažitelná pevnost. Možné nevýhody zejména AlZnMg slitin s obsahem mědi jsou snížená odolnost proti atmosférické korozi a náchylnost k vrubům. To znamená, že existence vrubů, jako ostrých slabých/silných přechodů a rýh může při měnící se zátěži velmi rychle vést k prasklinám.

Jakost EN AW-7075 je používána zejména tam, kde je důležitá kombinace vysoké tvrdosti a nízké hmotnosti. Je použitelná např. v automobilovém průmyslu (například nárazníky), výrobě strojů a podobně.

Slitina, která při opracování tvoří krátké třísky. Má velmi vysokou pevnost. Není příliš odolná vůči korozi, ani není vhodná pro svařování a eloxování.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T651min.4704006

Ve slitině AlZn5,5MgCu (EN AW-7075) ve skladech nebo na objednávku:

TyčeDesky a přířezy

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.