Eloxovaní hliníkových profilů

Eloxování

Eloxovaní – anodická oxidace –  elektrochemickým procesem je přetvořena povrchová vrstva hliníku na oxid hlinitý, který zajišťuje ochranu proti korozi Al.profilů a jejich estetický vzhled.
Použitá technologie Vám zajistí u námi dodaných, povrchově upravených profilů sílu vrstvy eloxu 25 mikr. s použitím vhodné předúpravy povrchu dle EN 12020-1. U profilů dodaných bez povrch. úpravy s dodatečným eloxováním po zpracování – je pro kvalitu a vzhled nutná předúprava povrchu spočívající v odmaštění, odstranění vrstvy oxidu, broušením, kartáčováním a leštěním se odstraní rýhy,škrábance a jiné vady povrchu.
Existuje možnost výběru eloxované tloušťky v rozsahu 5-25 mikrometrů hliníkových profilů do délky 7 m v barevném provedení přírodní hliník, zlatý, brozn a černý.

Eloxování barevné

Eloxování: barva C-33
C-33
Eloxování: barva C-0
C-0
Eloxování: barva C-23
C-23
Eloxování: barva C-34
C-34
Eloxování: barva C-32
C-32
Eloxování: barva C-35
C-35

Eloxování – tlošťka eloxu

Krytéria výběru tlošťky eloxu:

  • 25 µm – povrch vystaven na vysokou zátěž koroze a otěru,
  • 20 µm – vysoké nebo normální zatížení vně budov (např. doprava nebo stavebnictví). Vysoké chemické zatížení ve vnitřním prostředí staveb, např. potravinařský průmysl,
  • 15 µm – vysoký otěr v interiérových podmínkách v suchém a čistém prostředí,
  • 10 µm – normální zatížení staveb,
  • 5 µm – ochranné eloxování před obráběním, velmi krátký čas natrávení.

Eloxovatelnost slitin hliníku

SlitinaOchranné eloxováníBarveníEloxování tvrdì
1050Avynikajícívynikajícívynikající
1200vynikajícívelmi dobrávynikající
2007dobráslabávelmi dobrá
2011dobráslabávelmi dobrá
2014dobráslabávelmi dobrá
2014Adobráslabávelmi dobrá
2017Aslabáslabáslabá
2024slabáslabáslabá
2030dobráslabávelmi dobrá
3003velmi dobrávelmi dobrávelmi dobrá
3004velmi dobrávelmi dobrávelmi dobrá
3005velmi dobrávelmi dobrávelmi dobrá
3103velmi dobrávelmi dobrávelmi dobrá
3105velmi dobrávelmi dobrávelmi dobrá
5005vynikajícívynikajícívynikající
5005Avynikajícívynikajícívynikající
5049vynikajícívelmi dobrávynikající
5052vynikajícívelmi dobrávynikající
5083vynikajícívelmi dobrávynikající
5086vynikajícívelmi dobrávynikající
5154Avynikajícívelmi dobrávynikající
5182vynikajícívelmi dobrávynikající
5251vynikajícívelmi dobrávynikající
5454vynikajícívelmi dobrávynikající
5754vynikajícívelmi dobrávynikající
6005Avynikajícívelmi dobrávelmi dobrá
6016vynikajícívynikajícívynikající
6060vynikajícívynikajícívynikající
6061vynikajícívelmi dobrávelmi dobrá
6063vynikajícívynikajícívynikající
6082vynikajícívelmi dobrávelmi dobrá
6106vynikajícívelmi dobrávelmi dobrá
7010velmi dobráslabádobrá
7020velmi dobrádobrávelmi dobrá
7075slabáslabáslabá