AlCu4MgMn; EN AW-2007

Označení EN AW-2007
Označení dle ČSN – –
Chemické složení – AlCu4MgMn

EN AW-2007 patří mezi kalitelné slitiny. V souladu s tím, tepelné zpracování, jako je roztok žíhání a následné přirozené stárnutí jsou nezbytné, aby tato slitina mohla rozvíjet svůj plný potenciál. Tento automatizovaná slitina může být dále zpracována s vysokými řeznými rychlostmi s tvorbou krátkých třísek. To je proto je zvláště vhodný pro soustružené díly, jako jsou podložky nebo šrouby.

2007 Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu25%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost25%
0brobitelnost75%

Základní technické informace

EN AW-2007, AlCu4MgMn patří do řady 2000 – slitiny s mědí. Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě. Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi.

Slitina obsahující mezi 4.0 a 5.0% mědi. Je vhodná pro výrobu strojních dílů, šroubů a nýtů. Má velmi podobné vlastnosti jako slitina EN AW-2011, ale je tvrdší. Tvoří krátké třísky, je vhodná k opracování, pro výrobu závitů a pro vysokorychlostní obrábění. Tato slitina má nízkou odolnost vůči korozi a díky vysokému obsahu mědi není vhodná pro svařování.

2007 Mechanické vlastnosti

No data available.

Ve slitině 2007 ve skladech nebo na objednávku:

Tyče

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.