EN AW- 2017A

AlCu4MgSi(A); EN AW-2017A

Označení EN AW-2017A
Označení dle ČSN –
Chemické složení – AlCu4MgSi(A)

Má velmi vysokou pevnost a je často používán tam, kde je zapotřebí mechanický spoj. Jedním z nejjednodušších obráběcích slitin s vysokou pevností.Používá se ve výrobcích pro všeobecné inženýrské účely, ve stavebnictví a ve stavebnictví.

EN AW-2017A Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu50%
Korozní odolnost50%
Svařitelnost50%
0brobitelnost75%

2017A, AlCu4MgSi(A). Základní technické informace

  • materiál je nevhodný ke svařování
  • dá se dobře obrábět, leštit
  • má vysokou pevnost – pevnost v tahu cca 350MPa (tvrdost caa100 HBW)

EN AW-2017A, AlCu4MgSi(A) patří do řady 2000 – slitiny s mědí. Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě.

Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi.

Obvykle se tato jakost využívá na výrobu šroubovaných produktů a také armatur, kladek či měřidel. Dále se využívá např. na výrobu věšáků na kabáty či háčkovací a pletací jehlice. Známe je také použití v leteckém průmyslu.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T4min. 36024010

Ve slitině 2017A ve skladech nebo na objednávku:

TyčePásyDesky a přířezy

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.