AlMg1SiCu; EN AW-6061

Označení EN AW-6061
Označení dle ČSN – –
Chemické složení – AlMg1SiCu

Hliníková slitina 6061 je středně až vysoce odolná tepelně zpracovatelná slitina s pevností vyšší než 6005A. Má velmi dobrou odolnost proti korozi a velmi dobrou svařitelnost, i když sníženou pevnost v oblasti svaru. Má střední únavovou pevnost. Má dobrou tvářitelnost za studena v teplotě T4, ale omezenou tvářitelnost v T6 temperu. Není vhodný pro velmi složité průřezy.

Aplikace – 6061 se obvykle používá pro těžké konstrukce v:

Železniční vozy
Rámy nákladních automobilů
Budova lodi
Mosty a vojenské mosty
Aplikace pro letectví a kosmonautiku, včetně rotorových plášťů vrtulníků
Trubka
Pylony a věže
Doprava
Kotle
Motorové čluny
Nýty

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu100%
Korozní odolnost100%
Svařitelnost100%
0brobitelnost50%

Svařitelnost

Svařitelnost – plyn: dobrý
Svařitelnost – oblouk: velmi dobý
Svařitelnost – odporové: dobrý

EN AW-6061 Základní technické informace

EN AW-6061, AlMg1SiCu patří do řady 6000 – slitiny s hořčíkem a křemíkem. U slitin série 6000 je z hlediska pevnostních vlastností důležité množstvi intermetalické fáze MgSi, díky které jsou tyto slitiny tepelně zpravovatelné a mají určitou analogii se samokalitelnými ocelemi – jsou samokalitelné. Charakteristickou vlastností je jejich výborbá schopnost ke tvářeni, svařitelnost, oddolností vůči korozi, mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech. Hlavní aplikace je v komponentech pro dopravu, segmentech mostních konstrukcí, architektuře a v oblasti sportovních výrobků, např. rámy jízdních kol.

Je vhodná k okrasnému i běžnému eloxování, má vysokou odolnost vůči korozi. Je vhodná ke svařování. Použití k výrobě vysoce namáhaných konstrukcí vyžadujících dobrou odolnost proti korozi, součástkách pro nákladní automobily a námořnictví, vlacích, nábytku, kování nádrží, obecně konstrukčních a vysokotlakém použití, drátěných výrobcích a k výrobě potrubí.

Mechanické vlastnosti

No data available.

Ve slitině 6061 ve skladech nebo na objednávku:

Standardní profilySpeciální profilyVýkresové profilyTyče

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.