EN AW-6060, ČSN 424401; AlMgSi;

Označení EN AW-6060
Označení dle ČSN – 424401
Chemické složení – AlMgSi

Hliníková slitina 6060 je středně odolná tepelně zpracovatelná slitina s pevností mírně nižší než 6005A. Má velmi dobrou odolnost proti korozi a velmi dobrou svařitelnost plus dobrou tvářitelnost za studena, zejména při temperování T4. Běžně se používá slitina pro velmi složité průřezy a má velmi dobrou odezvu eloxování.

Aplikace – Slitina 6060 se obvykle používá pro vytlačování s komplexními průřezy a / nebo pro eloxování:

Architektonické sekce pro okna, dveře, závěsné stěny
Vnitřní kování, rámové systémy, osvětlení, žebříky, zábradlí, ploty
Chladicí sekce, elektronické moduly, skříně elektromotorů
Flexibilní montážní systémy, speciální strojní prvky
Podlahy kamionů a přívěsů, pneumatická instalace, železnice, vnitřní aplikace
Zavlažovací, topné a chladicí trubky
Nábytek, kancelářské vybavení.

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu100%
Korozní odolnost100%
Svařitelnost100%
0brobitelnost50%

Svařitelnost

Svařitelnost – plyn: dobrý
Svařitelnost – oblouk: dobrý
Svařitelnost – odporové: dobrý

Základní technické informace

  • vhodný pro potravinářský průmysl
  • je velmi dobře svařitelný, eloxovatelný
  • dá se tvářet, leštit, hůře obrábět
  • ve vytvrzeném stavu je pevnost v tahu cca 215MPa (tvrdost cca75HBW)

EN AW-6060, ČSN 424401, AlMgSi patří do řady 6000 – slitiny s hořčíkem a křemíkem.U slitin série 6000 je z hlediska pevnostních vlastností důležité množstvi intermetalické fáze MgSi, díky které jsou tyto slitiny tepelně zpravovatelné a mají určitou analogii se samokalitelnými ocelemi – jsou samokalitelné.
Charakteristickou vlastností je jejich výborbá schopnost ke tvářeni, svařitelnost, oddolností vůči korozi, mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech.
Hlavní aplikace je v komponentech pro dopravu, segmentech mostních konstrukcí, architektuře a v oblasti sportovních výrobků, např. rámy jízdních kol.
Pohledové části oken, dveří, fasád, interiérové vybavení, rámové systémy, osvětlení, žebříky, zábradlí atd. Části chladičů, Elektronické moduly, kryty elektromotorů. Flexibilní montážní systémy, speciální strojní prvky. Podlahy kamionů a přívěsů, pneumatické instalace, železnice, vnitřní použití, zavodňovací trubky. Nábytek, kancelářské vybavení. Použití pro radiátory a ostatní výměníky tepla.
Velmi dobrá odolnost proti korozi. Velmi dobrá svařitelnost. Střední mez únavy. Dobrá tvářitelnost zejména ve stavu T4. Vhodná k všeobecnému použití. Standartní dekorativní a eloxovatelná kvalita.

EN AW-6060 Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T4min. 1206016
T61901508
T64min. 18012012
T66min.2151608

Ve slitině 6060 ve skladech nebo na objednávku:

Standardní profilySpeciální profilyVýkresové profilyTyče

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.