EN AW-6060, ČSN 424401; AlMgSi;

AlMgSi

Označení dle ČSN – 424401

Chemické složení – AlMgSi

Označení EN AW-6060

Základní technické informace

  • vhodný pro potravinářský průmysl
  • je velmi dobře svařitelný, eloxovatelný
  • dá se tvářet, leštit, hůře obrábět
  • ve vytvrzeném stavu je pevnost v tahu cca 215MPa (tvrdost cca75HBW)

AlMgSi patří do řady 6000 – slitiny s hořčíkem a křemíkem.U slitin série 6000 je z hlediska pevnostních vlastností důležité množstvi intermetalické fáze MgSi, díky které jsou tyto slitiny tepelně zpravovatelné a mají určitou analogii se samokalitelnými ocelemi – jsou samokalitelné.
Charakteristickou vlastností je jejich výborbá schopnost ke tvářeni, svařitelnost, oddolností vůči korozi, mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech.
Hlavní aplikace je v komponentech pro dopravu, segmentech mostních konstrukcí, architektuře a v oblasti sportovních výrobků, např. rámy jízdních kol.
Pohledové části oken, dveří, fasád, interiérové vybavení, rámové systémy, osvětlení, žebříky, zábradlí atd. Části chladičů, Elektronické moduly, kryty elektromotorů. Flexibilní montážní systémy, speciální strojní prvky. Podlahy kamionů a přívěsů, pneumatické instalace, železnice, vnitřní použití, zavodňovací trubky. Nábytek, kancelářské vybavení. Použití pro radiátory a ostatní výměníky tepla.
Velmi dobrá odolnost proti korozi. Velmi dobrá svařitelnost. Střední mez únavy. Dobrá tvářitelnost zejména ve stavu T4. Vhodná k všeobecnému použití. Standartní dekorativní a eloxovatelná kvalita.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T4min. 1206016
T61901508
T64min. 18012012
T66min.2151608

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu100%
Korozní odolnost100%
Svařitelnost100%
0brobitelnost50%

Ve slitině AlMgSi (EN AW-6060) ve skladech nebo na objednávku: