EN AW-1070A

Al99,7 424003 EN AW-1070A

Označení dle EN AW-1070A
Označení dle ČSN – 424003
Chemické složení – Al99,7

1070A Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu100%
Korozní odolnost100%
Svařitelnost100%
0brobitelnost25%

Základní technické informace

EN AW-1070A, ČSN 424003, Al99,7 patří do řady 1000 – technicky čistý hliník. Aplikace hliníků čistoty minimálně 99,00% (série 1000) je především v oblastech, kde se požadují vysoké hodnoty fyzikálních vlastností, a to vysoká elektrickáa tepelná vodivost a také vysoká oddolnost vůči korozi.

Jedná se o elektrotechnivký a chemický průmysl, energetíku, architekturu a obalovou techniku.

Typické použití: aplikace vyžadující velmi dobrou tvarovatelnost, odolnost proti korozi a vysokou reflexi po eloxování, ale snesou nízké namáhání.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
F602025
H112602025

Ve slitině 1070A ve skladech nebo na objednávku:

Standardní profilySpeciální profilyVýkresové profilyTyče

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.