AlMg0,7Si; 424401; EN AW-6063

Označení EN AW-6063
Označení dle ČSN – 424401
Chemické složení – AlMg0,7Si

Slitina hliníku 6063 je středně silná slitina běžně označovaná jako architektonická slitina. Obvykle se používá ve složitých výliscích. Má dobrou povrchovou úpravu, vysokou odolnost proti korozi, snadno se přizpůsobí svařování a může být snadno eloxován. Nejběžněji je k dispozici jako T6 temper, ve stavu T4 má dobrou tvarovatelnost.

Aplikace – 6063 se obvykle používá v:

Architektonické aplikace
Výlisky
Okenní rámy
Dveře
Vybavení obchodů
Zavlažovací hadice
V zábradlí jsou kolejnice a sloupky normálně v T6 temperu a tvarované lokty a ohyby jsou T4. T4 temper 6063 hliníku je také aplikace v hydroformované trubce pro podvozek.

Technologické vlastnosti

Vhodnost k eloxu75%
Korozní odolnost100%
Svařitelnost100%
0brobitelnost0%

Svařitelnost

6063 je vhodný pro všechny běžné metody svařování. Svařovací drát by měl být obecně slitina 5183 nebo slitina 4043. Pokud je požadována maximální elektrická vodivost, použijte slitinu 4043. Pro pevnost a vodivost použijte slitinu 5346 a zvětšete velikost svaru pro kompenzaci nižší vodivosti.

Svařitelnost – plyn: vynikající
Svařitelnost – oblouk: vynikající
Svařitelnost – odporové: vynikající

EN AW-6063 Základní technické informace

• materiál je chemicky stálý, vhodný pro potravinářský průmysl
• je velmi dobře svařitelný, eloxovatelný
• dá se obrábět, tvářet, leštit
• ve vytvrzeném stavu je pevnost v tahu cca 245MPa (tvdost cca80HBW)

EN AW-6063, ČSN 424401,  AlMg0,7Si patří do řady 6000 – slitiny s hořčíkem a křemíkem.U slitin série 6000 je z hlediska pevnostních vlastností důležité množstvi intermetalické fáze MgSi, díky které jsou tyto slitiny tepelně zpravovatelné a mají určitou analogii se samokalitelnými ocelemi – jsou samokalitelné.

Charakteristickou vlastností je jejich výborbá schopnost ke tvářeni, svařitelnost, oddolností vůči korozi, mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech.
Hlavní aplikace je v komponentech pro dopravu, segmentech mostních konstrukcí, architektuře a v oblasti sportovních výrobků, např. rámy jízdních kol.
Pohledové části oken, dveří, fasád, interiérové vybavení, rámové systémy, osvětlení, žebříky, zábradlí atd. Části chladičů, Elektronické moduly, kryty elektromotorů. Flexibilní montážní systémy, speciální strojní prvky. Podlahy kamionů a přívěsů, pneumatické instalace, železnice, vnitřní použití, zavodňovací trubky. Nábytek, kancelářské vybavení. Použití pro radiátory a ostatní výměníky tepla.
Velmi dobrá odolnost proti korozi. Velmi dobrá svařitelnost. Střední mez únavy. Dobrá tvářitelnost zejména ve stavu T4. Vhodná k všeobecnému použití. Standartní dekorativní a eloxovatelná kvalita.

Pohledové části oken, dveří, fasád, interiérové vybavení, rámové systémy, osvětlení, žebříky, zábradlí atd. Části chladičů, Elektronické moduly, kryty elektromotorů. Flexibilní montážní systémy, speciální strojní prvky. Podlahy kamionů a přívěsů, pneumatické instalace, železnice, vnitřní použití, zavodňovací trubky. Nábytek, kancelářské vybavení. Použití pro radiátory a ostatní výměníky tepla.
Velmi dobrá odolnost proti korozi. Velmi dobrá svařitelnost. Střední mez únavy. Dobrá tvářitelnost zejména ve stavu T4. Vhodná k všeobecnému použití. Standartní dekorativní a eloxovatelná kvalita.

Mechanické vlastnosti

Stav materiáluPevnost v tahu Rm (Mpa)Mez kluzu min. Rp (Mpa)Tažnost A% min.
T4min. 1306512
T6min. 2001708
T66min.2452008

Další slitiny v nabídce:

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.